top of page

Productes i Serveis

Oferim serveis d'enginyeria en el disseny d'instal·lacions, en tots els casos proposem instal·lacions amb una alta eficiència i mínim costos de manteniment, aquest objectiu l'hem aconseguit buscant el disseny òptim i no només especificant equips d'alta gamma.
 • Producció tèrmica i frigorífica amb Biomassa.

 • Producció tèrmica i frigorífica amb Geotèrmia, amb recuperació de calor per a la producció d'ACS.

 • Producció tèrmica i frigorífica amb Energia Solar Tèrmica.

 • Aprofitaments de Calors Residuals per producció tèrmica i frigorífica.

 • Freotèrmia amb disseny exclusiu de MAFO Enginyeria per a l'aprofitament d'energia tèrmica de les aigües freàtiques.

 • Fluviatèrmia, aprofitament d'aigües de rius i embassaments 

 • Sistemes de Ventilació intel·ligent.

 • Estudis d'Aïllament tèrmic racional.

 • Estudi d'Aïllament acústic per al compliment del CTE i anàlisis dels detalls constructius.

Instal·lacions energètiques
Enginyeria Industrial
 • Producció i distribució de calor eficient per minimitzar els costos energètics, aprofitant energia residual.

 • Producció i distribució de fred amb recuperació de calor.

 • Producció i distribució d'Aigua calenta sanitària , segura i amb el mínim manteniment.

 • Sistemes de Ventilació Optimitzats.

 • nstal·lacions Contraincendis.

 • Tractament d'aigües.

 • Instal·lacions Elèctriques de Potència i Control.

Sistema de gasificació de Biomassa 
Disseny d'equips
 • Equips de producció tèrmica amb Biomassa mitjançant Caldera de Condensació, disposem d'una tecnologia capaç de produir energia tèrmica utilitzant com a combustible biomassa residual, però amb un sistema de condensació d'alt rendiment, amb rendiments del 100% del PCI del combustible. El prototip en el qual estem treballant és capaç de proporcionar una potència de 85 kW , amb un consumeix estimat de biomassa de 25 kg/h.

 • Equips de processos d'assecat de cereals, biomassa, residus i altres. Sistemes de ventilació de sitges i magatzems per a la conservació de productes.

 • Peletización de residus i biomassa en general.

 • Disseny de calderes i elements especials d'aquestes amb combustibles de biomassa i per a producció tèrmica en processos o calefacció.

 • Intercanviadors de calor per a usos tèrmics amb intercanvis d'aire-gasos de combustió, aire-aigua o gasos-aigua.

 • Disseny d'instal·lacions modulars per a producció de fred i calor.

Hem invertit 3 anys en el desenvolupament d'un equip per a la cogeneració a petita escala, ja hem construït tres prototips i estem en fase avançada d'un equip de gasificació a petita escala per a la producció tèrmica i elèctrica amb Biomassa. Disposem d'una tecnologia capaç de produir energia tèrmica i elèctrica utilitzant com a combustible la biomassa residual. El prototip en el qual estem treballant és capaç de proporcionar una potència elèctrica de 25 kW i tèrmica de 55 kW, amb un consum aproximat de biomassa residual de 25 kg/h.

 

Viabilitat de l'equip.

bottom of page