top of page

Instal·lacions Industrials

Disseny de la producció de ACS, calor i fred per a un procés industrial a l’empresa Grifols a Parets del Vallés (Barcelona).

 • Tipus de treball: Projecte executiu d’instal·lacions.

 • Actuació: La instal·lació contemplava la instal·lació en fase final de 5 plantes refredadores  amb una potència de fred instal·lada total de 3,7 MW per donar servei en redundància a una instal·lació amb una demanda de 2,7 M. Les refredadores incorporen una recuperació parcial de calor amb una potència total de 800 kW. Aquesta energia s’aprofita per donar suport a la demanda tèrmica de la planta, augmentant així la eficiència global del sistema. La producció de calor es realitza amb dos bescanviadors de vapor  de 770 kW cada un. El vapor prové de la producció central de la planta. L’energia tèrmica demandada en els diferents circuits és de 1 MW  i és absorbida pels bescanviadors de vapor i també amb el  recolzament de la calor recuperada en les refredadores. Hem dissenyat un sistema de  col·lectors,  bombes i elements de distribució d’energia  muntats en unes estructures  anomenades BOX, les quals s’han prefabricat en taller i després han estat traslladats a la coberta de l’edifici. En col·laboració amb ELECNOR.

 • Execució: En execució.

 • Client:  Grifols.

 • Pressupost: 1.505.834,40 €

 • Superfície: 4.218,84 m2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Projecte d’una instal·lació frigorífica a Alcarràs (Lleida).

 • Tipus de treball: Projecte.

 • Actuació: Projecte de l’ampliació i reforma de la instal·lació frigorífica existent en unes càmeres de fruita a Alcarràs. L’actuació contempla la instal·lació de 4 compressors, amb una potència elèctrica total de 450 kW,  i frigorífica de 1,2 MW. 

 • Execució: Executat.

 • Client: Viyefruit.

   

   

   

   

   

Nau industrial per a Tecnicas Mecanicas Ilerdenses [TMI] (Lleida)

 • Tipus de treball: Projecte i direcció d'obra.

 • Actuació: Projecte  per a la llicència d'activitats, projecte per a les de les instal·lacions i direcció d'obra de la nau.

 • Execució: Finalitzat.

 • Client: Tecnicas Mecanicas Ilerdenses.

 • Pressupost: 241.657,28 €

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Projecte de les instal·lacions elèctriques per SAS a Almacelles (Lleida).

 • Tipus de treball: Projecte i direcció d'obra. Actuació: Projecte i direcció d'obra de les instal·lacions elèctriques.

 • Execució: Finalitzat.

 • Client: VERLAN S.A.

 • Pressupost : - €

Projecte de les instal·lacions frigorífiques en VERLAN S.A. a Les Borges Blanques (Lleida).

 • Tipus de treball : Projecte

 • Actuació : Projecte de les instal·lacions frigorífiques.

 • Execució : Finalitzat .

 • Client : VERLAN S.A. Pressupost : - €

Projecte d'instal·lacions a la reforma de la planta de Roche Diagnostics a Sant Cugat de Vallès (Barcelona).

 • Tipus de treball : Projecte d'instal·lacions.

 • Actuació : Projecte per a les instal·lacions elèctriques i d'enllumenat, petrolíferes , de climatització i de fred industrial derivades de la reforma a la planta de Roche Diagnostics a Sant Cugat del Vallès. En col·laboració amb l'enginyeria IMOGEP de Lleida.

 • Execució : En execució

 • Client : SOGESA

Planta d'assecat de cereals a Oliola (Lleida).

 • Tipus de treball: Projecte bàsic.

 • Actuació: Projecte executiu per a la construcció d'un assecador de cereals a Oliola. La superfície que comprèn aquesta planta d'assecat és de 5.417,05 m2. L'energia tèrmica s'obté d'una caldera de palla amb una potència 1,6 MW. Tot el procés estarà automatitzat de manera que el cereal recol·lectat s'abocarà a la tremuja de recepció. Des d'aquí mitjançant diversos elevadors mecànics, que alhora que el transporten practiquen una primera neteja del material, arribarà fins l'assecador. També hi ha la possibilitat de no passar per l'assecador, si el cereal no ho necessita. Quan el cereal es troba dins de l'assecador s'activa la caldera que procedirà a extreure la humitat del cereal, per poder emmagatzemar-lo. Un cop sec mitjançant un tercer elevador es transportarà cap a la nau d'emmagatzematge que incorpora un sistema exclusiu dissenyat per MAFO Enginyeria, el qual mitjançant conduccions subterrànies aporta aire selectivament per zones per mantenir el grau d'humitat desitjat en cada zona.

 • Execució: Projecte bàsic.

 • Client: Agrícola Casanosa 2000 S.L.

 • Pressupost: 1.505.834,40 €

 • Superfície: 3.150 m2

 • Tipus de treball: Projecte i direcció d'obra.

 • Actuació: Projecte de la reforma total i ampliació de les instal·lacions frigorífiques de tota la planta.

 • Execució  Finalitzat  

 • Client  Sagra S.A.

 • Pressupost : - €

Matadero d'aus Sagra a Mollerussa (Lleida).

bottom of page