top of page
 • Tipo de trabajo: Projecte i instal·lació.

 • Actuació: Substitució d'una caldera de gasoil per una caldera de gas en el casal d'avis de gent gran de Balaguer. Es preveu instalar una caldera de peu de gas de condensació pressuritzada amb una potència nominal de 150 kW. La proposta millora notablement l'eficiència energètica de l'edifici. Respecte a la instal·lació existent s'han aprofitat la bomba de circulació, el dipòsit d'expansió i la vàlvula de seguretat. A mès s'ha colocat un control amb sonda de temperatura exterior de manera que la temperatura de l'aigua de calefacció quan hi ha temperatures extremes de fred augmentarà i, en canvi, aquesta temperatura disminuirà quan les condicions no siguin extremes.

 • També s'ha incluit un filtre abans de la caldera èr tal de reduir l'afectació que les impureses produides per la corrosió de les canonades i radiadors que puguin generar el funcionament de les calderes.

 • Ejecución: Finalitzat.

 • Cliente: Casal de la gent gran de Balaguer.

 • Presupuesto: 32.583,41 €

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Proyectos Energéticos "Llave en mano"

Instalación fotovoltaica hibrida reduciendo la potencia contratada al mínimo y consumo de red en tarifa nocturna.

 

 • Proyecto realizado en una vivienda en Bellvis y en las oficinas de MAFO Ingeniería.

 • El proyecto de esta instalación consiste en suministrar la energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos con el apoyo del suministro eléctrico. Lo que hace el sistema es suministrar energía eléctrica a través de los paneles fotovoltaicos y la energía sobrante almacenarla en unas baterías externas. Si durante el día no se han podido cargar las baterías por motivos de consumo o de climatología, durante la noche y con tarifa nocturna lo que se hace se cargarlas mediante el suministro de la red eléctrica.

Sustitución de una caldera de gasoil por una de gas, en el casal de la gent gran de Balaguer (Lleida).

bottom of page