top of page

Projectes Energètics "Claus en mà"

Substitució d'una caldera de gasoil per una de gas, al casal de gent gran de Balaguer (Lleida).

 • Tipo de trabajo: Projecte i instal·lació.

 • Actuació: Substitució d'una caldera de gasoil per una caldera de gas en el casal d'avis de gent gran de Balaguer. Es preveu instalar una caldera de peu de gas de condensació pressuritzada amb una potència nominal de 150 kW. La proposta millora notablement l'eficiència energètica de l'edifici. Respecte a la instal·lació existent s'han aprofitat la bomba de circulació, el dipòsit d'expansió i la vàlvula de seguretat. A mès s'ha colocat un control amb sonda de temperatura exterior de manera que la temperatura de l'aigua de calefacció quan hi ha temperatures extremes de fred augmentarà i, en canvi, aquesta temperatura disminuirà quan les condicions no siguin extremes.

 • També s'ha incluit un filtre abans de la caldera èr tal de reduir l'afectació que les impureses produides per la corrosió de les canonades i radiadors que puguin generar el funcionament de les calderes.

 • Ejecución: Finalitzat.

 • Cliente: Casal de la gent gran de Balaguer.

 • Presupuesto: 32.583,41 €

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Instal·lació fotovoltaica hibrida reduint la potència contractada al mínim i consum de xarxa en tarifa nocturna.

 

 • Projecte realitzat en una vivenda a Bellvis i a les oficines de MAFO Enginyeria.

 • El projecte d'aquesta instal·lació consisteix en subministrar l'energia elèctrica a traves de panells fotovoltaics amb el recolzament del subministrament elèctric. El que fa el sistema és subministrar energia elèctrica a travès dels panells fotovoltaics i l'energia sobrant emmagatzemar-la en unes bateries externes. Si durant el dia no s'han pogut carregar les bateries per motius de consum o de climatologia, durant la nit i amb tarifa nocturna el que es fa es carregar-les mitjançant el subministrament de la xarxa elèctrica.

bottom of page