top of page

Renovables y Eficiència Energètica

 • Tipus de treball: Projecte.

 • Actuació: Projecte de les instal·lacions per al nou edifici que albergarà el centre d'interpretació del Montsec, situat a la població d'Àger. S'ha instal·lat una caldera de biomassa de 90 kW. El combustible utilitzat en la producció de calor serà el pèl·let, que s'emmagatzemarà en una sitja al costat de l' edifici construïda in situ per al emmagatzemar el combustible i mitjançant un alimentador automàtic ( sinfi ) proveirà de combustible a la caldera segons la demanda en cada moment

 • Execució: Finalitzat .

Instal·lació de caldera de biomassa al centre d'interpretació del Montsec a Àger (Lleida).

 • Tipus de treball: Projecte i direcció d'obra.

 • Actuació: Projecte de les instal·lacions de la piscina coberta del Pont de Suert. La instal·lació consta d'una caldera de biomassa de 550 kW la que utilitza com a combustible estella provinent de la gestió dels boscos municipals. L'energia tèrmica és utilitzada per a l'escalfament de piscina, per al sòl radiant de vestidors i el calefactat del gimnàs. Des humectació es realitza amb un equip de des humectació que recupera l'energia tèrmica sobrant del procés de des humectació per a l'escalfament de la piscina. El mateix equip incorpora un sistema free - cooling per estalviar energia quan les condicions exteriors permeten renovar l'aire de la piscina de forma gratuïta.

 • Execució: Finalitzat.

 • Client: Garrofé - Roca

 • Pressupost : - €

 • Superfície : 4.596,78 m2

Piscina coberta al Pont de Suert (Lleida).

 • Tipus de treball: Projecte i direcció d'obra.

 • Actuació: El projecte contemplava un sistema de producció tèrmica comunitari mitjançant un equip de microcogeneració a gas natural recolzat per calderes d'alt rendiment, calefacció mitjançant cogeneració amb gas. L'energia tèrmica s'utilitza per a la producció d'aigua calenta sanitària i calefacció, cada habitatge incorpora un recompte d'ACS i de calefacció . La potència tèrmica instal·lada és de 435 kW, i els 15 kW elèctrics produïts en la cogeneració donen subministrament elèctric als serveis comuns ia l'aparcament. 

 • Execució: Finalitzat.

 • Client: Arq - Cues.

 • Superfície : 2.820 m2

Primera i segona fase dels habitatges de l' SUR 12 a Magraners (Lleida).

Consultori mèdic de Montgai (Lleida).

 • Tipus de treball: Projecte.

 • Actuació: Projecte de les instal·lacions per al nou consultori médicode Montgai. S'ha instal·lat una caldera de biomassa mixta de pellets i ossos d'oliva capaç d'aportar l'energia tèrmica de calefacció i producció de ACS amb una potència de 20 kW . La mateixa instal·lació incorpora un equip de aerotermia que aporta l'energia frigorífica amb una potència de 19kW i la capacitat de donar un apyo tèrmic de 21kW per a la producció d'ACS i calefacció.

 • Execució: Finalitzat .

bottom of page