top of page

Valorització de Residus

Planta de tractament i reducció de purins ARPLA a Torregrossa (Lleida).

 • Tipus de treball: Projecte i direcció d'obra.

 • Actuació: La superfície total de la planta de tractament es de 55.587,28 m2. La planta consta de digestor aeròbic, sistema de centrifugats de purí i sistema de reg del compost amb la fracció líquida obtinguda. S’obté un compost d’alta qualitat per a l’adob a partir de restes de poda i altres residus vegetals i purí verge i altres excrements de les granges de la zona.

 • Execució: Finalitzat.

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Tipus de treball: Projecte.

 • Actuació: Projecte executiu i llicència ambiental de la planta amb el disseny de les instal·lacions necessàries per a un procés de digestió anaeròbica de purí de les explotacions pròximes i cereals dels camps de la zona, per a la producció de purí digestat per ser usat com adob i gas per alimentar el sistema de cogeneració. La planta té una superfície de 6.493,12 m2 i consta d’un sistema novedós sense digestor pròpiament dit. Una mateixa basa de 25.555 m3 fa la funció de cisterna de recepció, digestor, i basa de purí digestat. Per a la producció d’energia elèctrica s’ha contemplat la possibilitat de instal·lar fins a 3 motors de cogeneració amb una potència elèctrica de 500 kW cada un, inicialment solament se n’instal·laria un. La producció d’energia elèctrica estimada en la planta seria de 3.493.244 kWe/any. El projecte es troba aturat i a la recerca de inversors. L’energia elèctrica seria utilitzada per el autoconsum en la mateixa planta, en les explotacions ramaderes pròximes de les quals s’abasteix de purí i en un futura planta d’assecatge de cereal i els excedents es podrien vendre a la xarxa. L’energia tèrmica provinent dels motors de cogeneració, 1,2 MW en fase inicial s’utilitzaria en la mateixa planta en una part i la resta en la planta d’assecatge de cereal. En els camps adobats pel purí digestat es produiria el panís  que s’utilitza per la digestió en la planta, per a la alimentació dels porcs de les granges de la zona, tancant així el cicle.

 • Execució:  Projecte.

 • Client: Agrícola Casanosa 2000 S.L.

 • Pressupost: 1.937.519,23 €

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Planta de producció de biogàs amb purí a Oliola (Lleida).

bottom of page