top of page

Auditoria Energètica a l'hospital de Santa Maria de Lleida.

 • Confecció d’una auditoria energètica dels diferents edificis que conformen el recinte de l’Hospital de Santa Maria de Lleida.

 • Estudi i anàlisi dels equipaments d’instal·lacions existents, energia utilitzada, mesura i estudi dels consums, estudi d’optimització, valoració econòmica amb avaluació de l’estalvi a obtenir i amortització dels costos d’implantació de les propostes

 • Superfície del recinte: 28.271,82 m2

 • Superfície útil: 15.014 m2

 • Redacció del projecte de millora de les instal·lacions d’electricitat, il·luminació i gestió tècnica del complexe d’oficines World Trade Centre de Barcelona, amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica.

 • Gestió i tramitació amb l’Institut Català de la Energia(ICAEN) de les subvencions per la implantació de dites millores.

 • Pressupost: 1.900.000,00€

Projecte de reforma de la eficiència energètica de les instal·lacions dels edificis del WORLD TRADE CENTER de Barcelona.

Estudis Energètics i Sostenibilitat

Confecció de tres auditories energètiques dels diferents edificis que componen els complexos hotelers del grup Oasis a la Riviera Maya.

1. Hotel Grand Oasis Cancun amb un total de         1.744 habitacions i compost per 5 edificis.

2. Hotel Oasis No obstant amb un total de 388         habitacions.

3. Hotel Resort Tulum amb un total de 315               habitacions.

Estudi i anàlisi dels equipaments de les instal·lacions existents , energia utilitzada, mesura i estudi dels consums , estudi d'optimització , valoració econòmica amb avaluació de l'estalvi a obtenir i amortitzacions dels costos d'implantació de les propostes d'equipaments per a l'optimització de les instal·lacions actuals.

Any : 2014

Auditoria enrgética de tres complexos hotelers del grup Oasis a Rivera Maya (Mèxic).

Complex hoteler Oasis a Rivere Maya

Complex hoteler Oasis a Rivere Maya

Estudi de substitució del sistema de producció de calor amb gas propà per biomassa en un balneari de Vallfogona de Riucorb (Tarragona) .

Confecció de l'estudi de viabilitat econòmica i energètica de la implantació d'un sistema de producció de calor amb calderes de biomassa per a la substitució del sistema existent compost per calderes convencionals de gas propà a l'hotel Balneari de Vallfogona de Riucorb amb un total de 96 habitacions.

Any : 2012

Auditoria Energètica de la piscina coberta del Pont de Suert (Lleida).

 • Realització d'un estudi energètic mitjançant càmera termogràfica per determinar les fuites tèrmiques i d'humitat provocades per aïllaments tèrmics no instal·lats correctament i per infiltracions d'humitat en els tancaments i parets divisòries entre els diferents espais de l'edifici de la piscina.

 • Any : 2011

Pla d'acció d'Energia Sostenible (PAES) en municipis de Barcelona.

Pla d'acció d'Energia Sostenible (PAES) a Preixana (Lleida).

 • Tipus de treball: Pla d'acció sostenible.

 • Actuació : Redacció del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible del Municipi de Preixana, dins el marc del Pacte d' alcaldes i alcaldesses com a mecanisme de participació del món local en la lluita contra l'escalfament del planeta. Realització de l'inventari d'emissions , consums energètics i els càlculs de les corresponents emissions al municipi. Realització d'un pla d'acció, amb les propostes per assolir l'objectiu de reducció de més del 20% de les emissions GEH generades en els edificis.

 • Client : Diputació de Lleida

 • Tipus de treball: Pla d'acció sostenible.

 • Actuació: Redacció del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible de diversos municipis de la província de Barcelona , en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i dins el marc del Pacte d' alcaldes i alcaldesses com a mecanisme de participació del món local en la lluita contra l'escalfament del planeta. Realització de l'inventari d'emissions , consums energètics i els càlculs de les corresponents emissions al municipi. Realització d'un pla d'acció, amb les propostes per assolir l'objectiu de reducció de més del 20% de les emissions GEH generades en els edificis. Municipis objecte dels PAES : Molins de Rei, Sant Quintí de Mediona, Espunyola i Montmajor

 • Client : Diputació de Barcelona

Auditoria elèctrica en un institut a Agramunt (Lleida).

 • Tipus de treball: Auditoria elèctrica.

 • Actuació : Instal·lació d'un analitzador de xarxes elèctriques per poder estudiar el consum en el centre i proposar mesures d'estalvi.

 • Client : IES Ribera del Sió ( Agramunt )

Auditoria elèctrica en una botiga del grup Condis a Tàrrega (Lleida).

 • Tipus de treball: Auditoria elèctrica.

 • Actuació: Instal·lació d'un analitzador de xarxes elèctriques per poder estudiar el consum al centre. Redacció d'un informe amb les conclusions extretes sobre la qualitat del subministrament per poder presentar-lo a la companyia elèctrica.

 • Client: Blanch Cucurull SL

Auditoria energètica en edificis municipals a Preixana (Lleida).

 • Tipus de treball: Auditoria energètica.

 • Actuació: Auditories energètiques del conjunt d'edificis municipals amb el suport econòmic del 75% del cost de les auditories per part de l'ICAEN ( Institut Català de l'Energia ). Les auditories es van realitzar segons el model de ICAEN i amb les aportacions de mesures correctores per aconseguir els estalvis estables. comprenien : L'Ajuntament , el consultori mèdic , llar de jubilats pavelló municipal i centre d'entitats municipals

 • Client : Ajuntament de Preixana

 • Tipus de treball: Auditoria elèctrica.

 • Instal·lació d'analitzador de xarxes elèctriques en diferents punts per avaluar el consum energètic en una granja de mares a Arbeca i les mesures d'estalvi energètic i econòmic en la factura de la companyia elèctrica, inclou estudi d'una instal·lació fotovoltaica en acte consum.

 • Client: Particular .

Auditoria elèctrica en una granja a Arbeca (Lleida).

Auditoria elèctrica al supermercat Plusfresc a Bellvís (Lleida).

 • Tipus de treball: Auditoria energètica. Actuació :

 • Instal·lació de analitzador de xarxes elèctriques en diferents punts per avaluar la despesa energètica i proposar solucions d'estalvi. Inclou estudi d'una instal·lació fotovoltaica en acte consum.

 • Client: Particular .

 • Tipus de treball: Auditoria energètica.

 • Actuació: Instal·lació d'un analitzador de xarxes en diferents punts de la instal·lació per tal d'avaluar el consum energètic a l'edifici i aportar solucions al respecte, amb l'objectiu de reduir la despesa energètica i econòmic en la factura elèctrica.

 • Client : Particular .

Auditoria apartament i hotel "La Trainera" a Esterri d' Àneu (Lleida).

bottom of page